Privacyverklaring – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Meerkerk – Meerkerk
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Meerkerk
Watertoren 1 4231 WT
Meerkerk

Privacyverklaring

Nieuwe privacywet AVG per 25 mei 2018: onze plichten en uw rechten

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Ons privacyregelement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Indien u gebruik wilt maken van de in het privacyreglement genoemde rechten (onder andere het recht op inzage in uw gegevens en indien nodig correctie en/of afschrift daarvan) kunt u via een ingevuld en ondertekend formulier een verzoek hiervoor indienen.