Medische verklaringen en keuringen – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Meerkerk – Meerkerk
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Meerkerk
Watertoren 1 4231 WT
Meerkerk

Medische verklaringen en keuringen

Uw huisarts mag als behandelend arts, op verzoek van derden (b.v. werkgever, school, verzekering of gemeente) geen verklaringen afgeven over uw gezondheidstoestand, behandeling of spreekuurbezoek. Als u toch zo’n medische verklaring nodig hebt, dient u zich te wenden tot een onafhankelijke andere arts. In principe dient dit door de aanvragende instantie geregeld te worden. Ook voor medische keuringen (rijbewijs, verzekering) moet u naar een onafhankelijke arts.

Wij geven uitsluitend na uw schriftelijke toestemming eventueel de benodigde gegevens door aan de keurende arts.

Waarom is dit

De huisarts heeft een bijzondere behandelrelatie met de patiënt. Daarnaast is de huisarts vaak niet op de hoogte van de criteria op grond waarvan een voorziening wel of niet wordt toegekend. Daarom kan van hem of haar nooit een oordeel gevraagd worden over het recht op een voorziening.  De huisarts mag wel objectieve medische gegevens overdragen voor een dergelijke beoordeling. Dit mag echter alleen met schriftelijke toestemming van de patiënt waarbij duidelijk is aangegeven welke informatie, aan wie en voor welk doel mag worden verstrekt. Deze procedures zijn wettelijk vastgelegd.

Voor meer informatie zie KNMG Weigeringsbriefje en KNMG richtlijn omgaan met medische gegevens.

Wanneer wel

Wij mogen wel voor patiënten van andere praktijken keuringen doen en op grond daarvan verklaringen maken. Dit gebeurt uitsluitend op afspraak en voor zover de gewone praktijk het toelaat.