Zorg nodig – Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Meerkerk – Meerkerk
Header afbeelding
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Meerkerk
Watertoren 1 4231 WT
Meerkerk

Zorg nodig

Heeft u zorg of een hulpmiddel nodig? Hieronder leest u hoe u dit kunt regelen. In het algemeen geldt; u vraagt dit zelf aan en u heeft geen verwijzing van de huisarts nodig. Als een instantie aanvullende medische informatie nodig heeft, kan de huisarts dit verstrekken, maar alleen als u daar schriftelijke toestemming voor geeft. Heeft u hulp nodig bij een aanvraag? Vraag iemand uit uw directe omgeving om hulp of vraag om een gratis en onafhankelijk cliëntondersteuner via de gemeente.

Zorg in en om het huis

Heeft u vanwege een ziekte of beperking hulp nodig in het dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw woning, uw sociale leven of bij vervoer? Als mensen in uw omgeving u niet voldoende kunnen helpen, moet de gemeente u ondersteunen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Hierbij kunt u denken aan; huishoudelijke hulp, hulp bij vervoer, aanvraag voor een scootmobiel etc. Kijk op: https://www.vijfheerenlanden.nl/Zorg/Overzichtspagina_Zorg/Wet_Maatschappelijke_Ondersteuning/Wet_Maatschappelijke_Ondersteuning_Wmo of bel de gemeente Vijfheerenlanden: 088 – 599 7000.

Personenalarmering

In principe hoeft de huisarts hier niet bij betrokken te worden en kan dit via de gemeente worden aangevraagd. Bij sommige verzekeraars is het noodzakelijk dat de huisarts aangeeft dat er medische redenen zijn voor de inzet van personenalarmering. Is dit het geval? Dan kunt u dit formulier gebruiken:  Personenalarmering aanvraagformulier

Persoonlijke verzorging

Als u vanwege een medische aandoening persoonlijke zorg nodig heeft, dan valt dit onder de Zorgverzekeringswet. Denk hierbij aan; hulp bij douchen, opstaan, eten of verzorging van een wond, stomazorg en injecties geven. U kunt dit zelf aanvragen door een willekeurige thuiszorgaanbieder te bellen. In Meerkerk e.o. zijn de Rivas en Buurtzorg actief. U kunt contact opnemen met Rivas via de Rivas Zorglijn: 0900-8440 of met Buurtzorg via 085-0403700.

Intensieve zorg

Heeft u, vanwege een stoornis of handicap, levenslang intensieve zorg en toezicht in de buurt nodig? Dit is geregeld in de Wet Langdurige zorg. Of u voor deze zorg in aanmerking komt, wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Een aanvraag kunt u doen via: https://www.ciz.nl/

Kijk voor uitleg over de werkwijze van het CIZ het onderstaande filmpje: